CO2 bewust

CO2 bewust

OFS streeft bij het uitvoeren van onze werkzaamheden naar het zoveel mogelijk reduceren van de CO2 uitstoot. Hiervoor worden de eisen van de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) gevolgd. Wij vinden dat de CO2-prestatieladder goed past bij de eigen visie op duurzaamheid. Samen met medewerkers, leveranciers en klanten werken wij aan het hele proces om met onze activiteiten een zo min mogelijke belasting voor het milieu te maken.

Doelstelling
Onze doelstelling is om in de periode 2015-2020 een CO2 reductie van 10% te bewerkstelligen waarbij gestreefd moet worden naar een jaarlijkse reductie van 2% (t.o.v. referentiejaar 2014, gerelateerd aan FTE en omzet).

De publicaties betreffende onze doelstellingen, communicatie en rapportages kunt u hieronder inzien of downloaden:

Meer informatie?
Coert van Maren is coördinerend en rapporterend verantwoordelijke.
Vragen en/of suggesties ontvangen wij graag via onze contactpagina.