Single Blog Title

This is a single blog caption

OFS is geslaagd!

“Hoewel ik als KAM Manager wel zeker ben dat OFS alles op orde heeft, is het toch altijd afwachten met een audit”, zegt Coert van Maren na de bevestiging van de auditor dat aan OFS weer voor de komende 3 jaar een VCA** certificaat verstrekt wordt.

Bewust aan het werk
OFS is sinds 2011 een VCA** gecertificeerd bedrijf. Deze Veiligheid- gezondheid- en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze lijst aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Vragenvuur
September stond bij OFS in het teken van deze hercertificering omdat het huidige certificaat geldig is tot 22 december van dit jaar. De Certificerende Instantie heeft op 6 en 7 september deze hercertificering uitgevoerd waarbij naast de verschillende interviews en auditrondes op kantoor, in het postermagazijn van Andelst én op een schadeproject, tevens alle onderdelen van de controlelijst zijn getoetst. “Het zijn wel extra bezige dagen geweest voor de werknemers van OFS. Vooral voor de dames van het postermagazijn. Zij hebben een grote bijdrage en positieve input geleverd tijdens deze auditdagen. Naast hun gewone werkzaamheden hebben zij twee keer een uitgebreid bezoek gekregen van de auditor die de nodige vragen beantwoord wilde zien voor deze hercertificering.”

100% geslaagd!
Tijdens deze hercertificering heeft OFS een 100% score behaald op de zogeheten ‘must’ vragen en zijn er op de overige en aanvullende VCA vragen ook geen tekortkomingen of afwijkingen geconstateerd.
Het VCA certificaat wordt voor een periode van drie jaar verstrekt waarbij jaarlijks een audit wordt uitgevoerd en éénmaal per drie jaar alle onderdelen volledig worden getoetst tijdens de initiële audit ook wel de hercertificering genoemd. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de documentatie van het VGM-beheersysteem in overeenstemming is met de eisen van de Checklist (Fase 1 audit) en of het systeem voldoende is geïmplementeerd om getoetst te worden tegen de norm (Fase 2 audit).
“OFS mag zich voor de komende 3 jaar dus weer een VCA** gecertificeerd bedrijf noemen!” lacht Coert tevreden.