Single Blog Title

This is a single blog caption

Marktontwikkeling in aanbestedingsland

“De markt voor concessies en aanbestedingen in de reclame-exploitatie verandert en daarom is 2C onze nieuwe zusteronderneming!” vertelt Alexander Meloen trots. 2C, wat staat voor Concessions Company, is een 100% Nederlandse organisatie die zich het doel stelt het ontzorgen van overheden op het gebied van OV-meubilair. “Het ontzorgen bestaat uit het onderhouden en schade herstellen van abri’s langs de weg. Wij als 2C nemen deze kosten voor onze rekening. Deze kosten financiert 2C door het exploiteren van de reclameruimte in de abri’s.”

2C Concessions Company
“Als je al even meeloopt in het hele buitengebeuren, dan pik je makkelijk de behoefte van de markt op,” vertelt Alexander, accountmanager van 2C verder. “Ons zusterbedrijf OFN biedt onze klant als projectbureau al jaren de passende dienst en product voor iedere OV halte in Nederland. Toen OFN een aantal jaar geleden de tak OFS oprichtte, was dat omdat ze een behoefte in de markt zagen die moest voorzien in het onderhoud en de reclame-wisseling. En nu zien we de trend aankomen dat we als 2C de klant kunnen ontzorgen door een andere vorm te bieden voor het invullen van de reclame-exploitatie. We hebben inmiddels een cluster aan bedrijven neergezet dat een breed servicepakket aanbiedt.”

Totaal pakket
Voorheen werd de beheerder van abri’s, de gemeente of provincie, geconfronteerd met kosten voor schoonmaak, verwijderen van grofvuil en graffiti en het herstellen van schades aan ruiten en verlichting. “Onze ervaring leert ons dat deze kosten op jaarbasis aanzienlijker hoger uitkwamen dan de aanvankelijke begroting die de gemeentes of provincies voor zichzelf hadden opgemaakt.

2C ontzorgt nu onze klant door deze kosten en werkzaamheden uit handen nemen. Zeker in deze tijden van bezuinigingen is dit een interessante propositie. Niet alleen de commercieel gunstig gelegen abri’s, maar álle abri’s in die gemeente nemen wij op in ons onderhoudsbeheer. Samen met onze zusterbedrijven OFN en OFS ontzorgen wij onze klant nu helemaal en zijn we kostenbesparend voor hen! En of het nu gaat om het ontwikkelen van een nieuwe eigen abri, of alleen het onderhoud of juist alleen de exploitatie van reclame, we kunnen het inmiddels allemaal!”

Ga naar website Consessions Company