Single Blog Title

This is a single blog caption

OFS en OFN hebben niveau 3 op de CO2-prestatieladder

In oktober 2011 heeft OFS, te samen met OFN, niveau 3 behaald van de CO2– prestatieladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Wat betekent dit concreet?

Voor OFS en OFN betekent de ladder dat er een inzicht is in het eigen CO2-uitstoot, de CO2 footprint. Daarnaast hebben beide bedrijven enkele concrete reductiemaatregelen geformuleerd waar we de komende periode aan gaan werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Reductie van brandstof verbruik door en/of reductie in kilometers, zuiniger rijden en/of de aanschaf van zuinigere auto’s

– Overstappen op duurzame groene stroom

– Samenwerken met diverse leveranciers om ook bij hen CO² te reduceren

Download: certificaat_OFS_niveau_3.pdf