Single Blog Title

This is a single blog caption

Samenwerking Vlakglas Recycling Nederland

Logo_2_VRNOFS neem verschillende initiatieven om zijn Co2-productie te verlagen. Binnen de verschillende emissiescopes wordt getracht een reductie te realiseren. Het produceren en afvoeren van afval is een belangrijk proces binnen OFS. Er worden dagelijks grote hoeveelheden glasresten verzameld en afgevoerd bij de uitvoering van glasschadeherstel. 

De glasresten welke verzameld worden bij het opruimen van een gesneuvelde ruit zijn over het algemeen vermengd met zand, kiezels, glas en straatvuil. Door deze samenstelling kan het glasafval enkel afgevoerd worden als bouw- en sloopafval. Dit is een zeer kostbare weg om afval af te voeren en het afval kan minder efficiënt gerecycled worden.

In overleg met Vlakglas Recycling Nederland(VRN) is gekeken wat de mogelijkheden zijn om het glas op duurzame wijze af te voeren. We zijn overeengekomen dat het glasafval dat OFS produceert is onder te verdelen onder de noemer combinatieglas. Dit glas mag een lichte vorm van vervuiling bevatten door bijvoorbeeld kit, metalen strips, coatings, enzovoort. De mate van vervuiling is echter beperkt toegestaan, waardoor OFS bewust dient om te gaan bij het inzamelen van het glasafval.

Binnen de organisatie zijn alle medewerkers duidelijk geïnstrueerd op welke wijze het afval gescheiden dient worden ingezameld. Een percentage van het vervuilde glas wordt nog op de oude wijze afgevoerd. Het deel “schoon” glas wordt in een aparte container verzameld en op duurzame wijze afgevoerd door VRN.