Single Blog Title

This is a single blog caption

Zevenbergen de hoogte in

In het kader van het Landelijk Programma Toegankelijkheid heeft OFN in samenwerking met OFS alle abri’s langs het spoor in Zevenbergen verhoogd. Waar één abri verhoogd is met in totaal 8 cm, werden de andere drie, 12,5 cm de hoogte in gebracht.

Toegankelijkheid P76
Het programma Toegankelijkheid P76 streeft ernaar om personen met een mobiliteitsbeperking toch zelfstandig gebruik te kunnen laten maken van de trein. Hiervoor worden perrons van de stations op alle locaties in Nederland aangepast aan een nieuwe uniforme normhoogte van 76 cm boven het spoor wat dan overeen komt met de instaphoogte van de trein. Hierdoor is het noodzakelijk om de abri’s op de stations ook aan te passen aan deze nieuwe perronhoogte.

Twee walletjes
“Een opdracht die we met vereende krachten snel hebben uitgevoerd,” vertelt Mari Vos, werkvoorbereider bij OFS. “Strukton heeft ons deze order in week 20 gegund en de dag na Pinksteren hebben we het project alweer afgerond. Dat kon, omdat we de eerste dag met acht mensen tegelijk bezig waren én aan twee kanten van het spoor tegelijk! Hiervoor heeft Strukton Rail wel twee grenswachters geregeld ten behoeve van de spoorveiligheid, waardoor we ook de tweede dag op beide perrons konden werken.”

Hoog van de toren
“Op dag één hebben we 3 abri’s aangepakt. De staanders zijn eerst uitgegraven en de banken en het glas hebben we daarna gedemonteerd alvorens we met verlengde moeren de abri’s verhogen konden. Op de tweede dag zijn we met dezelfde ploeg aan de slag gegaan om ook de laatste abri een 12 tal centimeters hoger te plaatsen. Daarna hebben we rubbers vervangen en ruiten en banken weer teruggeplaatst,” legt Mari verder uit. Een opdracht die OFS gedurende de laatste jaren al vaker heeft uitgevoerd voor Strukton. “En die we graag nog vaker willen uitvoeren!” gaat Mari verder. “In week 32 mogen we de abri’s op station Klimmen Ransdaal verhogen. Ik blaas echt niet hoog van de toren als ik zeg dat we het op hoogte brengen goed en snel kunnen!” lacht Mari tevreden.